VOOR EEN WERELD ZONDER DIABETES - EEN WERELD ZONDER 1

Een wereld zonder diabetes type 1: visie of weldra realiteit?

Diabetes type 1 wordt helaas nog vaak pas gediagnosticeerd wanneer kinderen al ernstige symptomen vertonen. Als gevolg van globale onderzoeksinspanningen bestaan er nu opties om diabetes type 1 in een vroeg stadium op te sporen.

Freder1k: Vroege opsporing van een risico op diabetes type 1

© Helmholtz Zentrum München

Recente studies hebben aangetoond dat de foute reactie van het immuunsysteem die leidt tot de ontwikkeling van diabetes type 1, vaak al in de eerste levensjaren van een kind met een verhoogd risico begint. Wetenschappers en artsen van GPPAD trachten derhalve de ontwikkeling van deze immuunreactie zo vroeg mogelijk te voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk om het genetische risico op diabetes type 1 vast te stellen door bepaalde genen te onderzoeken die verband houden met deze ziekte. In Leuven en ook enkele andere centra in Vlaanderen kunnen ouders hun kinderen gratis laten testen in het kader van de standaardscreening voor pasgeborenen in de Freder1k-studie. Deze studies waarin een verhoogd genetisch risico op diabetes type 1 bij pasgeborenen wordt vastgesteld, lopen ook in andere centra in Europa onder verschillende namen (cfr www.GPPAD.org).

Freder1k study

SINT1A: Preventief optreden

© Andreas Pfohl, NOZY Films GmbH

Als er een verhoogd genetisch risico op diabetes type 1 is, willen we uw kind graag uitnodigen om deel te nemen aan de SINT1A-studie (een studie met een natuurlijk probioticum (Bifidobacterium infantis) orale insuline). In deze studie worden manieren onderzocht om de aanvang van diabetes type 1 te voorkomen door de dagelijkse toediening van B. Infantis in vergelijking met een placebo.

Als zou blijken dat de behandeling met probioticum doeltreffend is en de ontwikkeling van diabetes type 1 zou kunnen voorkomen, zou een mijlpaal zijn bereikt. Diabetes type 1 zou veranderen van een tot nu toe onvermijdelijk noodlot in een ziekte die preventief zou kunnen behandeld worden.

Op lange termijn willen we een wereld creëren zonder diabetes type 1 diabetes.

Als u meer informatie wenst over het risico op diabetes type 1 of een preventieve behandeling, raadpleeg dan onze veel gestelde vragen.

SINT1A studie

POInT: Preventief optreden

© NiDerLander / Adobe Stock

Deelname aan de POInT-studie is niet langer mogelijk.

Meer informatie over de nieuwe SINT1A-studie vindt u hier.

 

Informatie over POInT: Als er een verhoogd genetisch risico op diabetes type 1 is, willen we uw kind graag uitnodigen om deel te nemen aan de POInT-studie (Primary Oral Insulin Trial (primaire studie met orale insuline)). In deze studie worden manieren onderzocht om de aanvang van diabetes type 1 te voorkomen door de dagelijkse toediening van insulinepoeder in vergelijking met een placebo. Een verkennende studie heeft al veelbelovende resultaten laten zien. Er werden tot dusver geen bijwerkingen gemeld.

Als zou blijken dat de behandeling met insulinepoeder doeltreffend is en de ontwikkeling van diabetes type 1 zou kunnen voorkomen, zou een mijlpaal zijn bereikt. Diabetes type 1 zou veranderen van een tot nu toe onvermijdelijk noodlot in een ziekte die preventief zou kunnen behandeld worden.

Op lange termijn willen we een wereld creëren zonder diabetes type 1 diabetes.

Als u meer informatie wenst over het risico op diabetes type 1 of een preventieve behandeling, raadpleeg dan onze veel gestelde vragen.

POInT studie

Secured By miniOrange