NEWS

5. GPPAD Investigator Meeting

Munich, 27 May 2019 – Once again, the majority of GPPAD partners from Belgium, Germany, Poland, Sweden and Great Britain met in Munich to coordinate, discuss and exchange information on the ongoing studies during a two-day meeting.

read more

5. GPPAD Investigator Meeting

München, 27. Mai 2019 – Erneut trafen sich ein Großteil der GPPAD-Partner aus Belgien, Deutschland, Polen, Schweden und Großbritannien in München, um sich im Rahmen eines 2-tätigen Meetings über die laufenden Studien abzustimmen, zu diskutieren und auszutauschen.

read more

Screening identifierar högriskbarn

I Skåne kan nyfödda screenas för typ 1-diabetes och celiaki (glutenintolerans). Fler än beräknat har visat sig ha förhöjd risk att bli sjuka och ett trettiotal barn har redan rekryterats till forskningsstudier som syftar till att förhindra sjukdomarna.

read more
Press contact

Veerle Vanhuyse
veerle.vanhuyse@kuleuven.be

PERSBERICHTEN

De strijd tegen diabetes type 1 (PDF)

Naar een wereld zonder diabetes? (PDF)