WAAROM MOET IK MIJN KIND LATEN TESTEN?

Waarom is het nuttig om het risico op diabetes type 1 vroegtijdig op te sporen?

Diabetes type 1 is een relatief vaak voorkomende metabole ziekte bij kinderen en adolescenten. Het wordt veroorzaakt door een gebrek aan insuline. Insuline is verantwoordelijk voor het vervoeren van suiker van het bloed naar de lichaamscellen. Kinderen met diabetes type 1 moeten derhalve levenslang worden behandeld met insuline. Het probleem met diabetes type 1 is dat het doorgaans pas wordt gediagnosticeerd wanneer er reeds ernstige en soms levensbedreigende tekenen zijn. Als kinderen met diabetes type 1 echter vroegtijdig worden opgespoord, kunnen complicaties en mogelijk de aanvang van diabetes type 1 worden voorkomen. Diabetes type 1 treedt hoofdzakelijk op wanneer er een verhoogd genetisch risico bestaat. De meeste kinderen die drager zijn van deze genvarianten en lijden aan diabetes, hebben geen verwanten met diabetes type 1. Dit betekent dat de aandoening iedereen kan treffen. Onze screeningtesten detecteren of uw kind een verhoogd risico op diabetes type 1 heeft. Dit is het geval voor ongeveer 1% of 10 van de 1000 kinderen in België.

 

Meer dan 6 goede redenen waarom u zou moeten deelnemen aan de Freder1k-studie

  • In de Freder1k-studie wordt onderzocht of uw kind een verhoogd risico op diabetes type 1 heeft, de vaakst voorkomende metabole ziekte bij kinderen en adolescenten.
  • De Freder1k-studie identificeert één op de 100 kinderen met een verhoogd risico op diabetes type 1.
  • De POInT-studie geeft getroffen families de kans om deel te nemen met hun kind aan preventiestudies om de aanvang van diabetes type 1 te voorkomen.
  • De POInT-studie helpt kinderen met een verhoogd risico om diabetes type 1 vroegtijdig op te sporen door middel van opvolgingsonderzoeken tussen 2 en 5 jaar.
  • De POInT-studie helpt de getroffen families met uitvoerige begeleiding.
  • De POInT-studie helpt getroffen families om mogelijke angsten en onzekerheden over diabetes type 1 te verminderen.