ASTR1D STUDIE

Att tidigt upptäcka en ökad risk för typ 1-diabetes och påbörja förebyggande behandling

Typ 1-diabetes är den vanligaste sjukdomen som drabbar ämnesomsättningen hos barn och ungdomar. Orsaken är att kroppens immunförsvar angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin och förstör dem. Kroppen kan inte längre tillgodogöra sig glukos vilket är livshotande och ger allvarliga hälsoproblem. Därför måste alla som drabbas av typ 1-diabetes ta insulin under resten av livet för att överleva.

I nära tio procent av fallen insjuknar barn som redan har släktingar med typ 1-diabetes De resterande 90 procenten kommer från familjer som inte drabbats av denna sjukdom. Detta innebär att typ 1-diabetes kan drabba nästan vem som helst, även ditt barn.
Ofta upptäcker man först sjukdomen när det redan har uppkommit allvarliga eller livshotande problem. Men om man däremot kan spåra de barn som riskerar att drabbas av typ 1-diabetes kan man förhindra komplikationer när barnet drabbas och i vissa fall även att sjukdomen bryter ut.

Vi erbjuder alla föräldrar att testa sitt barn med en ålder upp till fyra månader för att ta reda på om barnet har förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes. Ett fåtal blodsdroppar räcker för att utföra testet.
Om blodprovet uppvisar en förhöjd risk, kan ditt barn medverka i POInT-studien som syftar till att förebygga att insulincellerna attackeras. Målet med studien är att förhindra sjukdomen.

Dagligt intag av insulinpulver tillsammans med måltid har som syfte att lära immunförsvaret att insulin inte är ett främmande ämne som måste bekämpas. Under de första levnadsåren är barnens immunförsvar särskilt känsligt för nya ämnen, som t.ex. kan komma in i kroppen via matsmältningssystemet eller med hjälp av virus. Barnets immunsystem lär kroppen att hantera olika ämnen på rätt sätt. Insulinet tas upp via munnens och matsmältningens slemhinnor och sönderdelas i mindre byggstenar. Detta räcker för att immunförsvaret ska kunna känna igen dem. Blodets glukos sänks inte till skillnad mot insulin som injiceras. Pulvret är smaklöst och har inga biverkningar.

Förstudier och erfarenheter från allergiforskningen pekar på att det är möjligt att lära immunförsvaret att reagera på rätt sätt. För närvarande finns det dock inte några garantier.

POInT-studien är en placebokontrollerad dubbelblind studie. Detta betyder att hälften av de barn som medverkar får insulinpulver medan den andra halvan får placebo (kapslar med en inaktiv substans). Här vet varken studiens personal eller deltagare vilka kapslar som innehåller insulin och vilka som innehåller placebo. Detta är viktigt för att senare kunna bedöma hur effektiv behandlingen med insulinpulver varit på ett tillförlitligt sätt.

 

KONTAKTA OSS

GPPAD
Clinical Research Centre 60:11
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö
Sweden

Telefon:+46(0)72-4528507
Email: gppad@med.lu.se

X