ASTR1D STUDIE

Att tidigt upptäcka förhöjd risk för autoimmun (typ 1) diabetes och påbörja förebyggande behandling

Autoimmun diabetes är den vanligaste sjukdomen som drabbar ämnesomsättningen hos barn och ungdomar. Orsaken är att kroppens immunförsvar angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin och förstör dem. Insulin behövs för att kroppen ska kunna ta upp det glukos som bildas när kolhydrater bryts ned i matsmältningen. Om kroppen inte kan ta upp glukos blir halten glukos i blodet för hög vilket är livshotande och ger allvarliga hälsoproblem. Därför måste alla som drabbas av autoimmun diabetes medicinera med insulin under resten av livet för att överleva.

Omkring tio procent av de barn som drabbas av autoimmun diabetes har släktingar med sjukdomen. Majoriteten av de barn som drabbas av autoimmun diabetes har alltså inga släktingar med sjukdomen och insjuknandet kommer därför ofta som en chock för familjen.

Sjukdomen kommer ofta smygande och upptäcks först när det uppstår allvarliga eller livshotande problem. Idag har vi dock metoder för att spåra vilka barn som har en genetisk risk att drabbas av sjukdomen. Detta möjliggör tidigt upptäckt och förhindrande av allvarliga komplikationer i samband med ett insjuknande. Det möjliggör även forskningsstudier för att försöka förhindra att sjukdomen bryter ut.

GPPAD screenar spädbarn mellan 0 till fyra månader för att ta reda på om barnet har förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes. Screeningen sker med blodprov.

Om ditt barns screeningprov visar på förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes, kan ditt barn medverka som forskningsperson i POInT-studien som syftar till att förebygga att insulincellerna attackeras och förstörs. Målet med studien är att förhindra sjukdomen.
I POInT intar barnet dagligen insulinpulver som har till uppgift att lära immunförsvaret att känna igen och acceptera kroppens eget insulin. Under de första levnadsåren är barnens immunförsvar särskilt känsligt för nya ämnen, som till exempel kan komma in i kroppen via matsmältningssystemet eller med hjälp av virus. Barnets immunsystem lär kroppen att hantera olika ämnen på rätt sätt. Det insulin som barnet äter i POInT tas upp via munnens och matsmältningens slemhinnor Detta räcker för att immunförsvaret ska lära sig att känna igen och acceptera insulin. Insulinpulvret som barnet äter har ingen blodglukossänkande effekt. Detta skiljer insulinpulvret från insulin som injiceras. Pulvret är smaklöst och har i tidigare studier visat på god säkerhet.

Erfarenheter från allergiforskningen pekar på att det är möjligt att lära immunförsvaret att reagera på rätt sätt.

POInT-studien är en placebokontrollerad dubbelblind studie. Detta betyder att hälften av de barn som medverkar i POInT kommer att tilldelas behandling med insulinpulver medan den andra hälften av barnen kommer att tilldelas placebo (inaktiv substans). Varken studiens personal eller du som vårdnadshavare kommer att veta vilken behandling ditt barn får. Detta är viktigt för att kunna göra tillförlitliga bedömningar om hur effektiv behandlingen med insulinpulver är för barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes.

 

KONTAKTA OSS

GPPAD
Clinical Research Centre 60:11
Jan Waldenströms gata 35
214 28 Malmö
Sweden

Telefon:+46(0)72-4528507
Email: gppad@med.lu.se

X