BADANIE PRZESIEWOWE NOWORODKÓW TYPU 1

Wczesne rozpoznawanie podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 i postępowanie profilaktyczne

Cukrzyca typu 1 jest najczęstszą chorobą metaboliczną wśród dzieci i młodzieży. Przyczyną rozwoju tej choroby jest błędna reakcja układu odpornościowego, który atakuje i niszczy komórki beta produkujące insulinę w trzustce. Powoduje to poważne zakłócenie metabolizmu i poważne problemy zdrowotne. W celu unormowania metabolizmu osoby chore na cukrzycę typu 1 muszą przez całe życie przyjmować zastrzyki z insuliną.

W około dziesięciu procent przypadków choroba ta dotyka dzieci, które mają już w rodzinie osobę chorą na cukrzycę typu 1. Pozostały odsetek dzieci, czyli 90 procent, pochodzi z rodzin, w których cukrzyca typu 1 nie występuje. Oznacza to, że na cukrzycę typu 1 może zachorować każde dziecko.

Choroba najczęściej rozpoznawana jest dopiero, gdy pojawiają się poważne, a nawet zagrażające życiu objawy. Wczesne rozpoznanie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1 u dziecka, może zapobiec komplikacjom, a być może nawet rozwinięciu się choroby.
Wszystkim rodzicom dzieci w wieku do czterech miesięcy oferujemy przeprowadzenie bezpłatnego testu pod kątem ryzyka zachorowania dziecka na cukrzycę typu 1. Do określenia tego ryzyka wystarcza kilka kropel krwi.

Jeżeli ten prosty test wykaże u dziecka podwyższone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1, takie dziecko może wziąć udział w projekcie POInT. Celem tego badania jest zapobiegnięcie chorobie.

W projekcie POInT profilaktyka opiera się na codziennym podawaniu doustnie insuliny w postaci proszku. Proszek ma neutralny smak i żadnych oddziaływań ubocznych. Dawka insuliny powinna być przy tym dostarczana do układu odpornościowego razem z posiłkiem, gdyż insulina nie stanowi struktury, którą organizm musi zwalczać. W ciągu pierwszych lat życia układ odpornościowy dzieci jest szczególnie wrażliwy na nowe bodźce, które docierają do organizmu przykładowo przez układ trawienny. Układ odpornościowy uczy się przy tym prawidłowego rozpoznawania różnych struktur. Insulina, która jest wchłaniana przez śluzówkę w jamie ustnej i w układzie trawiennym, zostaje podzielona przez organizm na małe fragmenty. Fragmenty te są wystarczająco duże do tego, aby zostały rozpoznane przez układ odpornościowy. W odróżnieniu od zastrzyków, insulina podana doustnie ani jej fragmenty nie powodują obniżenia poziomu cukru we krwi.

Wcześniejsze badania i doświadczenia z zakresu badań nad alergią dostarczają przesłanek, które potwierdzają, że wyżej opisany „trening” układu odpornościowego może przynieść oczekiwane rezultaty profilaktyki. Obecnie brak jest jednak całkowitej gwarancji.
Projekt POInT jest badaniem z podwójnie ślepą próbą. Oznacza to, że połowa uczestniczących w tym projekcie dzieci otrzyma insulinę w postaci proszku, a druga połowa placebo (kapsułki z nieaktywną substancją). Uczestnicy badania i personel są przy tym „zaślepieni”, tzn. nie wiedzą, które kapsułki zawierają insulinę, a które placebo. Jest to ważne, aby możliwa była później niezawodna ocena skuteczności leczenia insuliną w postaci proszku. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie będą objęte jednakową opieką lekarską.

DOWNLOAD

Informacje na temat badania dotyczącego wczesnego wykrywania u noworodków i małych dzieci (PDF)

Deklaracja wspólnoty (PDF)

Instrukcje (PDF)

 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Matki I Dziecka
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnonstyki Metabolicznej
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
Poland

Telefon: +48-(0)602-214 606
E-Mail: oltarzewski@op.pl

X