DLACZEGO MOJE DZIECKO POWINNO ZOSTAĆ PRZEBADANE?

Dlaczego warto wziąć udział we wczesnym badaniu w kierunku predyspozycji do zachorowania na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest relatywnie częstą chorobą metaboliczną wśród dzieci i młodych dorosłych. Choroba spowodowana jest brakiem insuliny. Zadaniem insuliny jest transport glukozy z krwi do komórek, z których zbudowane jest nasze ciało. Dzieci chore na cukrzycę typu 1 muszą być leczone insuliną przez całe życie. Choroba często jest rozpoznawana późno, gdy obecne są już objawy wskazujące na powikłania zagrażające życiu i zdrowiu dziecka. Jednakże, jeśli ryzyko genetyczne do zachorowania na cukrzycę typu 1 zostanie wykryte u dzieckaodpowiednio wcześnie , można zapobiegać powikłaniom, a być może również zachorowaniu na cukrzycę. Cukrzyca typu 1 występuje głównie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem genetycznym. Większość dzieci z predyspozycją genetyczną i cierpiących na cukrzycę nie ma krewnych z cukrzycą typu 1, co oznacza, że cukrzyca typu 1 może dotknąć każdego. Nasze Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pomoże ocenić, czy Państwa dziecko ma podwyższone ryzyko genetyczne cukrzycy typu 1. Występuje ono w 1% populacji, co oznacza, że 10 z 1000 wszystkich dzieci ma predyspozycję genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 1.

 

Sześć powodów dlaczego powinieneś wziąć udział w badaniu przesiewowym noworodków w kierunku cukrzycy typu 1 oraz w badaniu  SINT1A (Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1) :

  • Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pozwala na zbadanie Twojego dziecka w kierunku podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1, najczęściej występującej choroby metabolicznej wśród dzieci i młodych dorosłych.
  • Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pozwala na wykrycie 1 ze 100 dzieci z podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 1.
  • Badanie SINT1A pozwala na uczestnictwo w programie mającym na celu prewencję choroby.
  • Badanie SINT1A pozwala na wczesne wykrycie cukrzycy (2-5 r.ż.) wśród pacjentów z podwyższonym ryzykiem.
  • Badanie SINT1A zapewnia rodzinom pacjentów stały kontakt z wykwalifikowanym lekarzem.
  • Badanie SINT1A pomaga pacjentom zmniejszyć strach i poczucie niepewności związane z cukrzycą typu 1.
Secured By miniOrange