ŚWIAT BEZ CUKRZYCY TYPU 1

Świat bez cukrzycy typu 1: odległa perspektywa czy bliska przyszłość?

Niestety cukrzyca typu 1 jest wciąż bardzo często niezdiagnozowaną chorobą  do czasu wystąpienia poważnych objawów. Dzięki podjętemu globalnemu wysiłkowi zostały wprowadzone metody diagnostyki cukrzycy typu 1 na wczesnym etapie poprzedzającym objawy choroby.  

 

Fr1da i Fr1dolin: Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 1

W ramach niemieckiego badania Fr1da w Bawarii (od 2015 r.) i badania Fr1dolin w Dolnej Saksonii (od 2016 r.) bezpłatnie udostępniono test dla wszystkich dzieci w wieku do sześciu lat na obecność wczesnego stadium cukrzycy typu 1 . Dzięki temu dzieci z cukrzycą typu 1 mogą być diagnozowane i leczone odpowiednio wcześnie, aby uniknąć niebezpiecznych komplikacji metabolicznych.

 

Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1: Wczesne diagnostyka cukrzycy typu 1

Cel obrany przez GPPAD znacząco wykracza poza wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1. Dotychczasowe badania wskazują na to, że u dzieci z podwyższonym ryzykiem do zachorowania na cukrzycę typu 1 już w pierwszych latach życia występują pierwsze oznaki błędnej reakcji układu odpornościowego, która prowadzi do rozwoju choroby. W związku z powyższym, priorytetem dla naukowców oraz lekarzy należących do platformy GPPAD jest jak najwcześniejsze zapobieganie rozwojowi nieprawidłowej reakcji autoimmunizacyjnej. Aby możliwe było osiągnięcie wspomnianego celu  konieczna jest ocena ryzyka genetycznego cukrzycy typu 1 poprzez analizę występowania określonych genów związanych z rozwojem choroby.  W Polsce, wszyscy rodzice noworodków mogą poddać swoje dzieci bezpłatnemu screeningowi genetycznemu w ramach programu „Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1”, który jest organizowany przez Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Podobne akcje wczesnego wykrywania zostały podjęte również w wielu innych krajach europejskich w ramach inicjatywy GPPAD.

 

POInt: działania prewencyjne

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, u których wykryto w ramach badania screeningowego ryzyko cukrzycy typu 1 do wzięcia udziału w badaniu POInt (Primary Oral Insulin Trial). Celem badanie jest sprawdzenie czy podawanie doustne insuliny w proszku może zapobiec zachorowaniu na cukrzycę typu 1.  Rezultaty porównywane są z placebo. Wcześniejsze badanie pilotażowe wykazało obiecujące wyniki. Dotychczas nie zgłoszono żadnych skutków ubocznych terapii.

Jeśli leczenie doustną insuliną okaże się skuteczną metodą przeciwdziałania cukrzycy typu 1 to będzie to stanowiło milowy krok w walce z rozwojem choroby. Rozpoznanie cukrzycy typu 1 nie oznaczałoby już nieuleczalnej choroby, możliwe byłoby leczenie prewencyjne.  Wierzymy, że dzięki naszym długoterminowym staraniom uda nam się stworzyć świat bez cukrzycy typu 1.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w kwestii ryzyka cukrzycy typu 1 albo profilaktyki zachęcamy do

odwiedzenia zakładki FAQs.