FAQs

Vad är syftet med POInT?

POInT är en förkortning för Primär oral insulinterapi (på engelska: Primary Oral Insulin Trial). I POInT är syftet att förhindra autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) hos barn med förhöjd risk att drabbas av sjukdomen. Detta sker med immunträning. Under perioden fyra till sju månader fram till 3 års ålder sker denna immunträning genom att barnet dagligen intar små mängder insulinpulver utblandat i litet mat. Den dagliga exponeringen av insulinpulver är tänkt att vänja immunsystemet vid insulinmolekylen och på så sätt förhindra en felaktig attack mot kroppens egna insulinproducerande celler (betaceller). I tidigare studier har sådan träning visat goda resultat. Mer forskning om det orala insulinets effekt för att förhindra autoimmun diabetes behövs dock.

 
Vad händer i POInT?

Mellan sex månader och tre års ålder är barnets immunsystem speciellt mottagligt för nya stimuli som kommer in i kroppen, till exempel via matsmältningskanalen. Under denna tid skaffar sig barnet erfarenhet av olika mat och stoppar mycket saker i munnen. På det sättet kommer immunsystemet i kontakt med och lär sig hantera en mängd olika strukturer. Hos barn med förhöjd risk för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) finns en högre sårbarhet för en felaktig immunreaktion under denna intensiva upplärningsperiod. Förebyggande behandling för att förhindra en sådan felaktig immunreaktion behöver därför ske tidigt i livet hos dessa barn. Genom att från tidig ålder träna immunsystemet med oralt (via munnen) insulin är förhoppningen att undvika en senare felaktig immunreaktion mot kroppens eget insulin. I POInT tränas immunsystemet för att undvika en autoimmun process som riktas mot, och förstör, de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln.

Om ditt barn deltar i studien kommer hen dagligen att inta ett pulver (insulin eller placebo) tillsammans med litet mat från det att barnet är fyra till sju månader fram tills det fyller tre år. Efter att barnet fyllt tre år kommer vi att fortsätta följa ditt barn under en period för att tidigt upptäcka eventuella förstadier till autoimmun diabetes (typ 1-diabetes). För att undersöka det orala insulinets förmåga att träna immunförsvaret är det viktigt att jämföra insulinet med en placebosubstans. Placebo är ett inaktivt pulver som inte innehåller insulin, men som till utseende, smak och lukt är identiskt med insulinpulvret. Om ditt barn i POInT tilldelas insulin eller placebo bestäms av ett slumpmässigt urval. Fram till studiens slut kommer varken deltagarna eller studiepersonalen att veta vem som får insulin och vem som får placebo.

 

Finns det bevis på att man kan “träna” immunsystemet?

De första lovande resultaten för att det är möjligt att träna immunsystemet med insulinpulver presenterades i Pre-POINT-studien (JAMA 2015; 313(15):1-10. doi:10.1001/jama.2015.2928). Immunträning i tidig barndom har även prövats inom allergiforskningen med goda resultat. Ett exempel är LEAP-studien där barn som ätit jordnötter fram till de var 5 år visade sig vara mindre benägna att utveckla jordnötsallergi jämfört med barn som fram till dess undvikit jordnötter (Du Toit G et al., N Engl J Med 2015).

 
Hur mycket kostar det att delta i POInT?

Det är kostnadsfritt att delta i POInT. Ersättning utgår för resekostnader i anslutning till besök på vår studiemottagning.