FAQs

Vad är autoimmun diabetes ?

Autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) är en autoimmun sjukdom. Det innebär att immunsystemet, vars huvudsakliga uppgift är att avvärja sjukdomsalstrande virus och bakterier, reagerar felaktigt och attackerar kroppens egna vävnader. I fallet med autoimmun diabetes attackerar och förstör immunsystemet de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Insulin är ett livsnödvändigt hormon som transporterar glukos (socker) från blodet till kroppens celler. Glukos är det som blir kvar när kolhydrater som vi intar via maten bryts ned i matsmältningen. Om kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin blir glukosmängden i blodet för hög. Detta innebär en stor belastning på kroppen. Höga glukoshalter under en längre tid leder till allvarliga skador på kroppens vävnader. Individer som drabbas av autoimmun diabetes måste tillföra insulin till kroppen för att bibehålla en bra blodglukosnivå och undvika att kroppen tar skada. Behandlingen är livslång och innebär dagliga injektioner och tät kontroll av blodsockernivåer.

 
Vem organiserar och betalar för studierna?

ASTR1D och POInT genomförs på initiativ av GPPAD (Global Plattform för Prevention av Autoimmun Diabetes). GPPAD är ett nätverk bestående av ett flertal akademiska forskningsinstitutioner och kliniker i Europa. Helmholtz Zentrum i München i Tyskland är ansvarigt för att koordinera studien.

Den USA-baserade fonden The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust finansierar ASTR1D och POInT. Helmsleyfonden strävar efter att förbättra liv genom att stödja exceptionella insatser, både i USA och runt om i världen, för människors hälsa. Fonden stödjer bland annat forskning inom fältet autoimmun diabetes (typ 1-diabetes).

Ansvariga svenska myndigheter (Regionala etikprövningsnämnden i Lund samt Läkemedelsverket) har godkänt både screeningstudien samt de två preventionsstudierna POInT (autoimmun diabetes) och PreCiSe (celiaki).