FREDER1K STUDIE

 

Een verhoogd risico op diabetes type 1 vroeg herkennen en preventief handelen

 

© Helmholtz Zentrum München

Diabetes type 1 is de meest voorkomende stofwisselingsziekte bij kinderen en jongeren. De oorzaak is een verkeerde reactie van het immuunsysteem. De eigen afweer van het lichaam valt de insulineproducerende cellen in de alvleesklier aan en vernietigt ze. Dat leidt tot storingen in de stofwisseling en tot ernstige gezondheidsproblemen. Patiënten met diabetes type 1 moeten daarom levenslang insuline spuiten, om schade te voorkomen.

In ongeveer tien procent van de gevallen treft de ziekte kinderen die al een familielid met diabetes type 1 hebben. Alle andere gevallen, dus 90 procent, komen uit families zonder familieleden met de ziekte. Dat betekent dat diabetes type 1 iedereen kan treffen – ook uw kind.

De ziekte wordt vaak pas herkend als er al ernstige en vaak levensbedreigende problemen ontstaan zijn. Wordt een verhoogd risico op diabetes type 1 bij kinderen echter vroeg herkend, dan zijn complicaties en misschien ook het ontwikkelen van de ziekte, te voorkomen.

Wij bieden alle ouders de mogelijkheid om hun kind tot de leeftijd van zeven dagen gratis te laten testen op een risico op diabetes type 1. Daarvoor zijn een paar druppels bloed al voldoende. Blijkt uit deze eenvoudige test dat er een verhoogd risico bestaat, dan kan uw kind aan een preventie-onderzoek deelnemen, de SINT1A-studie.

In de SINT1A-studie wordt onderzocht of de ontwikkeling van type 1 diabetes kan worden voorkomen bij kinderen met een verhoogd risico op type 1 diabetes door toediening van het probioticum B. infantis. In het onderzoek wordt het probioticum oraal toegediend. Dit zou een positief effect moeten hebben op de darmflora en zo een regulerend effect moeten hebben op het immuunsysteem. In de studie willen wij nagaan of foute en ziekmakende immuunreacties, zoals bij type 1 diabetes maar ook bij andere ziekten, zoals coeliakie, op deze manier kunnen worden verminderd en de ziekte aldus kan worden voorkomen.

De SINT1A-studie is een placebogecontroleerde dubbelblinde studie. Dat betekent dat de helft van de deelnemende kinderen het B. Infantis poeder inneemt, terwijl de andere helft een placebo (een verpakking met een niet-werkzame stof) krijgt. Zowel de deelnemers aan het onderzoek als de onderzoeksmedewerkers werken „blind“ mee, dat wil zeggen dat ze niet weten welke verpakking B. Infantis bevatten en welke een placebo. Dat is van belang om de werkzaamheid van de behandeling met het probioticum betrouwbaar te kunnen beoordelen.

 
NEEM CONTACT MET ONS OP

Studiebureau endocrinologie
UZ Leuven, Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Telefoonnr.: 016/348554

E-mail: freder1kstudie@uzleuven.be
Website: www.gppad.org

 

Waarom is het nuttig om het risico op diabetes type 1 vroegtijdig op te sporen?

Diabetes type 1 is een relatief vaak voorkomende metabole ziekte bij kinderen en adolescenten. Het wordt veroorzaakt door een gebrek aan insuline. Insuline is verantwoordelijk voor het vervoeren van suiker van het bloed naar de lichaamscellen. Kinderen met diabetes type 1 moeten derhalve levenslang worden behandeld met insuline. Het probleem met diabetes type 1 is dat het doorgaans pas wordt gediagnosticeerd wanneer er reeds ernstige en soms levensbedreigende tekenen zijn. Als kinderen met diabetes type 1 echter vroegtijdig worden opgespoord, kunnen complicaties en mogelijk de aanvang van diabetes type 1 worden voorkomen. Diabetes type 1 treedt hoofdzakelijk op wanneer er een verhoogd genetisch risico bestaat. De meeste kinderen die drager zijn van deze genvarianten en lijden aan diabetes, hebben geen verwanten met diabetes type 1. Dit betekent dat de aandoening iedereen kan treffen. Onze screeningtesten detecteren of uw kind een verhoogd risico op diabetes type 1 heeft. Dit is het geval voor ongeveer 1% of 10 van de 1000 kinderen in België.

6 goede redenen waarom u zou moeten deelnemen aan de Freder1k-studie
  • In de Freder1k-studie wordt onderzocht of uw kind een verhoogd risico op diabetes type 1 heeft, de vaakst voorkomende metabole ziekte bij kinderen en adolescenten.
  • De Freder1k-studie identificeert één op de 100 kinderen met een verhoogd risico op diabetes type 1.
  • De studie geeft getroffen families de kans om deel te nemen met hun kind aan preventiestudies om de aanvang van diabetes type 1 te voorkomen.
  • De studie helpt kinderen met een verhoogd risico om diabetes type 1 vroegtijdig op te sporen door middel van opvolgingsonderzoeken.
  • De studie helpt de getroffen families met uitvoerige begeleiding.
  • De studie helpt getroffen families om mogelijke angsten en onzekerheden over diabetes type 1 te verminderen
Waar kan ik mijn kind laten testen?

Ouders in verschillende Europese landen (België, Duitsland, VK, Polen en Zweden) kunnen hun kinderen laten testen op een verhoogd risico op diabetes type 1. In sommige ziekenhuizen in Vlaanderen geeft de Freder1k-studie ouders de kans om hun kind gratis te laten testen op dit verhoogde risico tot de leeftijd van 7 dagen. Bovendien kunnen ook baby’s van wie de ouders of broers/zussen reeds diabetes type 1 hebben, deelnemen aan de Freder1k-studie tijdens de screening, ongeacht waar ze wonen.

Verdere informatieover deelname

Voor verdere informatie met betrekking tot deelname, raadpleegt u de verschillende pagina’s van de studiecentra.

 
UZ Leuven, Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
Telefoonnr.: 016/348554
 

Deelname in Aalst

Dr. Dirk Van Gysel
OLV ziekenhuis Aalst, Moorselbaan 164, 9300 Aalst, België
Secretariaat kindergeneeskunde: +32(0)53/72.41.55

Deelname in Antwerpen

Dr. Marieke Den Brinker
UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
+32(0) 3/821 38 10

 

Deelname in Asse

Dr. Stephanie Verheyden
OLV ziekenhuis Asse, Bloklaan 5, 1730 Asse, België
Dienst kindergeneeskunde: +32(0)2/300.63.01

 

Deelname in Bonheiden

Dr. Jan Bosteels
Imelda vzw, imeldalaan 9, 2820 Bonheiden
Secretariaat Verloskunde – Gynaecologie
+32(0)15/50.61.94 of +32(0)15/50.61.89

 

Deelname in Brugge

Dr. Sylvia Depoorter
Campus Sint- jan Brugge, Ruddershove 10, 8000 Brugge, België
+32(0)50/45 21 11

 

Deelname in Diest

Dr. Willeke Asscherickx
AZ Diest, Hasseltsestraat 29, 3290 Diest, België
+32(0) 13/ 35 40 61

 

Deelname in Doornik

Dr. Chloe Brunelle
CHWAPI, Avenue Delmeé 9, 7500 Tournai
02/764.13.70 ou 069/25.88.73

 

Deelname in Kortrijk

Dr. Isabel George
AZ Groeninge
president kennedylaan 4, 8500 kortrijk
secretariaat kindergeneeskunde: +32(0) 56/63 36 00

 

Deelname in Leuven

Dr. Els Deloof
Heilig Hart Leuven, Naamsestraat 105, 3000 Leuven, België
+32(0)16/20 92 09

 

Deelname in Roeselare

Dr. Karl Logghe
AZ Delta Roeselare, Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare, België
+32(0) 51/ 23 70 65

 

Deelname in Turnhout

Dr. Annelies Lemay
AZ Turnout, Steenweg op Merkplas 44, 2300 Turnout
+32(0) 14/44 44 16

Secured By miniOrange