PREVENTIE

POINT-STUDIE: PREVENTIE VAN TYPE 1 DIABETES

© NiDerLander / Adobe Stock

Deelname niet langer mogelijk!

Uw kind heeft nu de kans om deel te nemen aan de nieuwe SINT1A-preventiestudie. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe SINT1A-studie

© NiDerLander / Adobe Stock

Wat is de POInT-studie?

De POInT-studie onderzoekt of de ontwikkeling van diabetes type 1 kan worden voorkomen bij kinderen met een verhoogd risico op diabetes type 1 door preventieve behandeling met insuline. In de POInT-studie wordt insuline oraal (via de mond) gegeven als een poeder en wordt deze niet gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen. De insuline dient daarentegen om het immuunsysteem te trainen en te reguleren.

Diabetes type 1 worden veroorzaakt doordat het immuunsysteem zich vergist en reageert op de insulineproducerende cellen (bètacellen) in de alvleesklier. De insulineproducerende cellen worden vernietigd door deze verkeerde reactie van het immuunsysteem, ook bekend als auto-immuniteit. De lichaamseigen insuline is vaak het eerste doelwit van deze immuunreactie, met diabetes type 1 tot gevolg.

In de POInT-studie wordt getracht het immuunsysteem zo te trainen dat deze auto-immuunreactie niet meer voorkomt. Door blootstelling via de slijmvliezen van de mond en het spijsverteringskanaal wordt getracht om met het insulinepoeder het immuunsysteem te trainen om de lichaamseigen insuline te verdragen aldus de destructieve immuunreactie tegen de betacellen te voorkomen.

Waarom ben ik uitgenodigd om mijn kind in te schrijven voor de POInT-studie?

U en uw kind hebben deelgenomen aan de Freder1k-studie voor de vroegtijdige detectie van het risico op de ontwikkeling van diabetes type 1. In deze studie werd vastgesteld dat uw kind hoogrisico-genen voor diabetes type 1 heeft. Van alle 100 kinderen met hoogrisico-genen zullen er ongeveer tien een vroeg stadium van diabetes type 1 ontwikkelen tegen de leeftijd van zes jaar. Daarom willen we u vragen om deel te nemen aan de POInT-preventiestudie (Primary Oral Insulin Trial).

Bij kinderen met hoogrisico-genen voor diabetes type 1 zal de autoimmune aanval tegen de insulineproducerende cellen in de alvleesklier hoogstwaarschijnlijk starten tussen de leeftijd van zes maanden en drie jaar. Daarom is het sterk aan te raden om preventieve stappen te ondernemen om het immuunsysteem te trainen in de eerste levensjaren, voordat er symptomen van de vernietiging van de insulineproducerende cellen in de alvleesklier optreden. Gehoopt wordt dat de ontwikkeling van diabetes type 1 kan worden voorkomen door deze vroege training met orale insuline.

Als uw zoon of dochter deelneemt aan de POInT-studie, wordt hij of zij regelmatig opgevolgd. Als uw kind symptomen van de vernietiging van insulineproducerende cellen ontwikkelt, kan dit in een vroeg stadium worden ontdekt.

Er worden geen kosten aangerekend voor de behandeling en onderzoeken die worden uitgevoerd als onderdeel van de POInT-studie.

Wat gebeurt er in de POInT-studie?

Kinderen tussen 4 en 7 maanden oud kunnen deelnemen aan de POInT-studie om diabetes type 1 te voorkomen.

Aan het begin van de studie worden u en uw kind uitgenodigd voor regelmatige onderzoeken met een tussenperiode van 2 tot 4 maanden tot uw dochter of zoon 18 maanden oud is. Uw kind wordt vervolgens elke 6 maanden opgevolgd tot hij of zij 3 jaar oud is.

Tijdens deze periode krijgen de deelnemers aan de studie elke dag de inhoud van een capsule poeder. Ze nemen het poeder samen met voedsel (bv. door babyvoeding, yoghurt of melk geroerd) in. De helft van de deelnemers krijgt insulinepoeder, en de andere helft krijgt een placebo (een inactieve stof).

Het is een dubbelblinde studie, wat betekent dat noch de deelnemers aan de studie noch de artsen weten welke capsules insuline en welke capsules de placebo bevatten.

De behandeling eindigt wanneer uw kind 3 jaar wordt. Daarna worden er elke 6 maanden verdere lichamelijke onderzoeken en bloedonderzoeken uitgevoerd door uw artsen in het studiecentrum. De opvolgingsbezoeken zullen maximaal duren tot uw kind 7,5 jaar is.

Wie kan er deelnemen aan de POInT-studie?
Deelname aan de POInT-studie is niet langer mogelijk.

Meer informatie over de nieuwe SINT1A-studie vindt u hier.

 

Informatie over POInT:

Uw kind kan aan de POInT-studie deelnemen als:

  • hij of zij tussen 4 en 7 maanden oud is;
  • er door middel van genetische typering is vastgesteld dat hij of zij een hoog risico op diabetes type 1 heeft;
  • hij of zij reeds begonnen is met het eten van kleine hoeveelheden babyvoeding.
Secured By miniOrange