WAT IS GPPAD?

Het Globale Platform voor de Preventie van Auto-immune Diabetes (GPPAD) werd opgericht in 2015. Dit platform heeft als doel een internationale infrastructuur te bieden voor de uitvoering van primaire preventiestudies voor diabetes type 1. Deze studies worden opgezet rond projecten die zuigelingen met een verhoogde genetische predispositie voor diabetes type 1 identificeren. De studies hebben als doel de incidentie van bètacel-auto-immuniteit die voorafgaat aan klinische diabetes bij kinderen te verminderen.

 

WE RESEARCH. WITH PASSION.

FOR A WORLD WITHOUT TYPE 1 DIABETES.

 

© Helmholtz Munich I Philipp Romer

Visie

De langetermijnvisie van GPPAD bestaat erin de steeds toenemende incidentie van diabetes type 1 bij kinderen te stoppen. Het doel is een globale actie op te zetten rond een platform dat de inspanningen coördineert om gecontroleerde preventiestudies op te zetten. Het GPPAD-project vereist de deelname en het engagement van artsen, wetenschappers, de overheid, en het publiek als geheel. Preventie is inderdaad een globale inspanning en het succes van GPPAD hangt af van het vermogen om al deze partijen te integreren en te informeren over de behoefte aan en de middelen voor de preventie van een levenslange ziekte die, in Westerse landen, 4 op de 1000 kinderen treft.

Achtergrond

De studies richten zich op de preventie van de voorafgaande auto-immuniteit die de insulineproducerende cellen vernietigt, wat uiteindelijk leidt tot diabetes type 1. De behandeling moet zeer vroeg worden gestart om de auto-immune aanval die zich vaak al voordoet in de leeftijdsperiode van 9 tot 24 maanden te voorkomen. GPPAD zal dit mogelijk maken door screeningprogramma’s op te stellen voor de vroege opsporing van een verhoogd genetisch risico op diabetes type 1 bij pasgeborenen.

Eenvoudige genetische testen kunnen pasgeborenen identificeren die een 25-voudig verhoogd risico op diabetes type 1 hebben in vergelijking met de algemene populatie. Families met hoogrisico-neonaten kunnen deelnemen aan klinische studies ter preventie van auto-immuniteit en diabetes type 1.

Studiecentrum

GPPAD-onderzoeksinstellingen en -klinieken in Europa

Secured By miniOrange