FÖRLAGSETIKETT

Utgivare

Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)
Ingolstädter Landstraße 1, D-85764 Neuherberg, Germany Phone: +49 – (0)89 – 3187 0 webbsida: www.helmholtz-muenchen.de E-post: presse(at)helmholtz-muenchen.de

 
Representanter

Styrelse: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp, Kerstin Günther
Samhällsregister: Amtsgericht München HRB 6466
Identifikationsnummer för mervärdesskatt: DE 129521671

Styrelseordförande: MinDir’in Prof. Dr. Veronika von Messling

 
Redaktionellt ansvar

Institutet för diabetesforskning, Helmholtz Zentrum München

Innehållshantering
Cordula Falk, Mona Walter

Serveradministration
Reinhard Streubel, Bernhard Tandler

 
Layout och teknisk realisering

Dr. Carl GmbH
Von-Pistorius-Str. 6a
70188 Stuttgart www.dr-carl.com

 
Ansvarsfriskrivning

 

1. Innehåll

Helmholtz Zentrum München förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarsbegränsningar beträffande skada som orsakats av användningen av all information som lämnats in, inklusive all slags information som är ofullständig eller felaktig, kommer följaktligen att avslås.

Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och information kan komma att utökas, ändras eller delas eller helt raderas av Helmholtz Zentrum München utan separat meddelande.

 

2. Hänvisningar och länkar

Helmholtz Zentrum München ansvarar inte för innehåll som länkas eller hänvisas till från Helmholtz Zentrum Münchens sidor, såvida inte Helmholtz Zentrum München har full kännedom om olagligt innehåll och kan förhindra att besökare på Helmholtz Zentrum München-webbplatsen ser dessa sidor. Om det uppstår skada med hjälp av information som presenteras där, kan endast upphovsmannen på respektive sida vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor.

 

3. Upphovsrätt

Helmholtz Zentrum München avser att inte använda upphovsrättsskyddat material för publiceringen eller, om det inte är möjligt, att ange upphovsrätten för respektive objekt.

Upphovsrätten till material som skapats av Helmholtz Zentrum München är reserverat. All dubblering eller användning av föremål som texter eller diagram, i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan Helmholtz Zentrum Münchens tidigare överenskommelse (vänligen kontakta PR-avdelningen: presse (at) helmholtz-muenchen.de).

 

4. Sekretesspolicy och dataskydd (se Dataskydd)

 

5. Juridisk giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av den internetpublicering som du hänvisades till. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte av detta faktum.