ASTR1D 

OM ASTR1D 

ASTR1D är en screeningstudie för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) och celiaki (glutenintolerans). I ASTR1D identifieras spädbarn som bär på gener som innebär en förhöjd risk att drabbas av någon av dessa sjukdomar. Dessa barn kan medverka i preventionsstudier med syfte att förhindra sjukdomen. Screening för autoimmun diabetes genomförs i flera länder i Europa. I Sverige kan barn som föds i Skåne screenas i ASTR1D.