WE RESEARCH. WITH PASSION.

FOR A WORLD WITHOUT TYPE 1 DIABETES.

 

© Helmholtz Munich I Philipp Romer

Den Globala Plattformen för Prevention av Autoimmun Diabetes (GPPAD) initierades år 2015. GPPAD är ett nätverk bestående av forskare, professionella och akademiska institutioner. Tillsammans skapar vi en internationell infrastruktur för primärpreventiva studier avseende autoimmun diabetes (typ 1-diabetes). Dessa studier baseras på screeningprogram i vilka barn med förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes identifieras innan de blir sjuka. Gemensamt för de primärpreventiva studierna i GPPAD är målet att minska antalet barn som utvecklar betacellsautoimmunitet och därmed minska antalet barn som drabbas av autoimmun diabetes.

 

Läs mer om våra studier här

 

I våra studier i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Polen och Sverige identifieras tidigt barn med förhöjd genetisk risk för typ 1-diabetes i syfte att utveckla behandling som förebygger sjukdomsutveckling.

Mer information om deltagande i studierna i Sverige: www.gppad.lu.se

ASTR1D

Screeningstudie för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) och celiaki

Mer

SINT1A

En vetenskaplig studie för spädbarn med ökad risk för typ 1-diabetes

Mer

POInT

Förebyggande studie för spädbarn

Mer
Secured By miniOrange