index.php edited ak. Screening identifierar högriskbarn

Screening identifierar högriskbarn

I Skåne kan nyfödda screenas för typ 1-diabetes och celiaki (glutenintolerans). Fler än beräknat har visat sig ha förhöjd risk att bli sjuka och ett trettiotal barn har redan rekryterats till forskningsstudier som syftar till att förhindra sjukdomarna. I somras...