SINT1A-STUDIE

PREVENTIE VAN TYPE 1 DIABETES

© Andreas Pfohl, NOZY Films GmbH

Wat is de SINT1A studie?

De SINT1A studie (Supplementation with B. INfantis for Mitigation of Type 1-Diabetes Autoimmunity) is een wetenschappelijke studie voor zuigelingen met een verhoogd risico op type 1-diabetes. Het doel van de studie is om de ontwikkeling van type 1-diabetes te voorkomen. Zuigelingen tot een leeftijd van zes weken kunnen deelnemen.

Diabetes type 1 wordt veroorzaakt door een defecte reactie van het immuunsysteem op de insulineproducerende cellen (bètacellen) van de alvleesklier. De reactie van het immuunsysteem vernietigt de bètacellen. De lichaamseigen insuline is vaak het eerste doelwit van de immuunreactie, die leidt tot de ziekte type 1-diabetes.

In de SINT1A-studie wordt onderzocht of de ontwikkeling van type 1-diabetes kan worden voorkomen bij kinderen met een verhoogd risico op type 1-diabetes door toediening van het probioticum B. infantis. In de studie wordt het probioticum oraal toegediend. Dit zou een positief effect moeten hebben op de darmflora en zo een regulerend effect moeten hebben op het immuunsysteem. In deze studie willen we onderzoeken of foutieve en pahtologische (ziekmakende) immuunreacties zoals optreden bij diabetes type 1 maar ook bij andere ziekten, zoals coeliakie, op deze manier kunnen worden verminderd en of de ziekte zo kan voorkomen worden.

Waarom zou mijn kind deelnemen aan de SINT1A-studie?

Kinderen met een verhoogd risico op type 1-diabetes zijn bijzonder gevoelig voor een foute immuunreactie tegen bètacellen in de levensfase tussen de zesde levensmaand en het derde levensjaar. Vooral tijdens de eerste levensmaanden wordt de ontwikkeling van het immuunsysteem in belangrijke mate beïnvloed door onder meer bacteriën en schimmels in de darm (darmflora). Het is daarom bijzonder zinvol om al vroeg in het eerste levensjaar preventief in te grijpen in de ontwikkeling van het immuunsysteem, nog voordat de eerste tekenen van bètacelvernietiging zich voordoen.

De SINT1A-studie beoogt een gezonde ontwikkeling van de darmflora van kinderen door toediening van het probioticum B. infantis als aanvulling op de dagelijkse voeding, omdat eerdere studies, zoals de Duitse BABYDIET-studie of de internationale TEDDY-studie, konden aantonen dat kinderen met type 1-diabetes kunnen lijden aan een vroege rijpingsstoornis van de darmflora. Deze rijpingsstoornis kan verschillende oorzaken hebben en wordt ook waargenomen in samenhang met het optreden van allergieën en andere ziekten van het immuunsysteem.

Als uw kind deelneemt aan de SINT1A-studie, zal hij of zij regelmatig worden onderzocht. Mochten zich bij uw kind daadwerkelijk symptomen van type 1-diabetes voordoen, dan kan dit in een vroeg stadium worden opgespoord. De behandeling en alle onderzoeken in het kader van de studie zijn gratis.

Hoe kan mijn kind deelnemen?

Om aan de SINT1A-studie deel te nemen, moet uw kind een risico van tien procent hebben op het ontwikkelen van type 1-diabetes. In de Freder1k-studie wordt nagegaan of uw kind tot deze risicogroep behoort. Kinderen tot de leeftijd van zeven dagen kunnen deelnemen aan de Freder1k studie.

Hoe werkt de SINT1A-studie?

Kinderen jonger dan 6 weken oud kunnen deelnemen aan de SINT1A studie ter preventie van type 1-diabetes. Het eerste studiebezoek vindt plaats voordat uw kind zes weken oud is. Op dat moment krijgt uw kind voor de eerste keer een poeder dat ofwel het probioticum ofwel een placebo (inactieve stof) bevat. De helft van alle deelnemende kinderen krijgt het probioticum, de andere helft een placebo. Hierbij zijn de deelnemers aan het onderzoek en het onderzoekspersoneel "geblindeerd", d.w.z. dat zij niet weten wie het probioticum of het placebo krijgt. Een vooraf bepaald willekeurig principe bepaalt welk kind wat krijgt. De vergelijking met de placebo is nodig om het effect van het probioticum te beoordelen. De hoeveelheid poeder voor één dag zit in een zakje en moet worden opgelost in wat vloeistof (bij voorkeur moedermelk) en via de mond worden toegediend met behulp van een spuitje.

Op de leeftijd van zes en twaalf maanden vinden verdere bezoeken plaats. De inname van het poeder eindigt op de leeftijd van twaalf maanden. Daarna worden eenmaal per jaar lichamelijke onderzoeken en bloedtesten uitgevoerd door onze artsen in het studiecentrum. Deze follow-uponderzoeken vinden plaats tot het kind uiterlijk zes en een half jaar oud is (afhankelijk van wanneer het kind voor de studie werd ingeschreven). De bloedstalen worden onder meer gebruikt om te testen op eilandjes-autoantilichamen, die aangeven of er al sprake is van een vroeg stadium van type 1-diabetes, en om de bloedglucose te testen. Dit kan ons helpen een vroeg stadium van type 1-diabetes op te sporen, dit nauwlettend op te volgen en de bloedsuiker onder controle te houden. Als uw kind type 1-diabetes ontwikkelt, kunnen we het begin van de ziekte opsporen voordat de symptomen verschijnen.

Meer informatie over het SINT1A-studieproces in deze video: SINT1A Video:

Wie kan deelnemen aan de SINT1A studie?

Uw kind kan deelnemen aan de SINT1A studie als:

  • hij of zij maximaal zes weken oud is
  • Bij hem of haar een verhoogd risico op type 1-diabetes is vastgesteld
Secured By miniOrange