Badanie SINT1A

ZAPOBIEGANIE CUKRZYCY TYPU 1

© Andreas Pfohl, NOZY Films GmbH

Co to jest badanie SINT1A?

Badanie SINT1A (Suplementation with B. INfantis for Mitigation of Type 1 Diabetes Autoimmunity) jest badaniem naukowym niemowląt ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 1. Celem projektu jest zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 1. W badaniu mogą wziąć udział niemowlęta w wieku do sześciu tygodni. Cukrzyca typu 1 jest spowodowana błędną reakcją układu odpornościowego przeciwko komórkom produkującym insulinę. W jej wyniku dochodzi do zniszczenia komórek beta w trzustce. Insulina produkowana w ciele człowieka jest często pierwszym celem reakcji immunologicznej u osób z rozwijającą się chorobą. SINT1A to badanie, którego celem jest sprawdzenie, czy jest możliwe zapobiegnięcie cukrzycy typu 1 u dzieci ze zidentyfikowanym podwyższonym ryzykiem choroby, poprzez doustne podawanie probiotyku B. infantis. Podanie probiotyku powinno mieć pozytywny wpływ na florę jelitową, wspierając poprawne działanie układu odpornościowego. Mamy nadzieję, że pozwoli to ograniczyć ryzyko wystąpienia błędnej reakcji układu odpornościowego leżącej u podstawy cukrzycy typu 1, tym samym zapobiegając lub też ograniczając szanse rozwoju choroby.

Dlaczego moje dziecko powinno uczestniczyć w badaniu SINT1A?

Dzieci ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 1 są szczególnie podatne, między szóstym miesiącem, a trzecim rokiem życia, na powstanie błędnej reakcję immunologicznej przeciwko komórkom produkującym insulinę. Jednym z czynników regulujących rozwój układu odpornościowego dziecka są bakterie i grzyby występujące w jelicie dziecka (flora jelitowa). Z tego powodu wydaje się być bardzo istotnym podjęcie działań prewencyjnych na początku pierwszego roku życia, zanim pojawią się pierwsze oznaki zniszczenia komórek beta. Badanie SINT1A ma na celu zwiększenie szansy na rozwój zdrowej flory jelitowej u noworodków. Cel ten chcielibyśmy osiągnąć poprzez regularną suplementację probiotyku B. infantis. Podawanie dobrych bakterii dzieciom wydaje się być szczególnie istotne wśród tych ze zidentyfikowanym podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby. Dotychczasowe badania, takie jak niemieckie badanie BABYDIET lub międzynarodowe badanie TEDDY wskazuje, że dzieci z cukrzycą typu 1 mogą cierpieć na zaburzenia flory jelitowej (dysbiozę). Obecnie przyczyna zaburzenia jest nieznana. Dysbiozę jelitową zaobserwowano jednak również wśród osób chorujących na alergię oraz inne chorób układu odpornościowego. Wszystkie dzieci uczestniczące w badaniu SINT1A będą poddane regularnym badaniom kontrolnym. Leczenie i wszystkie badania w ramach projektu są bezpłatne.

Jak wziąć udział w badaniu?

Aby wziąć udział w badaniu SINT1A, dziecko musi zostać wpierw zidentyfikowane w badaniu przesiewowym w kierunku podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1. Badanie prowadzone jest wśród noworodków urodzonych w wybranych placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego. W badaniu przesiewowym mogą wziąć udział dzieci do siódmego dnia życia.

Na czym polega badanie SINT1A?

W badaniu SINT1A mogą wziąć udział dzieci do szóstego tygodnia życia. Oznacza to, że pierwsza wizyta włączająca do badania musi się odbyć przed ukończeniem przez dziecko sześciu tygodni. Wszyscy uczestnicy badania otrzymają kapsułkę, która zawiera probiotyk lub placebo (substancja nieaktywna). Połowa wszystkich uczestniczących dzieci otrzyma probiotyk, a druga połowa placebo. W celu spełnienia najwyższych standardów badań klinicznych ani uczestnicy, ani personel badania nie wiedzą co otrzyma pacjent. Substancja, czyli probiotyk lub placebo są wydawane zgodnie z wcześniej ustaloną zasadą losową. Podanie połowie uczestników placebo jest konieczne, aby ocenić wpływ probiotyku. Zawartość pojemnika z proszkiem należy wpierw rozpuścić na przykład w mleku matki, a następnie podać doustnie za pomocą strzykawki. Każdy pacjent w wieku sześciu i dwunastu miesięcy zostanie zaproszony na kolejne wizyty. Wszyscy uczestnicy będą proszeni o przyjmowanie probiotyku do ukończenia wieku dwunastu miesięcy. Następnie każdy pacjent zostanie zaproszony jeden raz w roku przez 6 lat na wizytę kontrolną, w ramach której odbędzie się badanie lekarskie i zostanie pobrana krew. Pobrane próbki zostaną zbadane między innymi pod kątem występowania autoprzeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1, a także stężenia poziomu glukozy. Regularne badanie dziecka w ramach SINT1A pozwalają na zwiększenie szansy wczesnego wykrycia rozwijającej się cukrzycy typu 1, zanim rozwiną się pierwsze objawy choroby.

 
Dowiedz się więcej o badaniu SINT1A , oglądając krótki film instruktażowy SINT1A Video:

Kto może wziąć udział w badaniu SINT1A?

W badaniu mogą wziąć dzieci, które:

  • nie mają ukończonych sześciu tygodni
  • zostały wcześniej zidentyfikowane w badaniu przesiewowym w kierunku zwiększonego ryzyka cukrzycy typu 1
Secured By miniOrange