BADANIE PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W KIERUNKU CUKRZYCY TYPU 1

 
Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1: Wczesne diagnostyka cukrzycy typu 1

Cele GPPAD znacząco wykraczają poza wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1. Dotychczasowe badania wskazują na to, że u dzieci z podwyższonym ryzykiem do zachorowania na cukrzycę typu 1 już w pierwszych latach życia występują pierwsze objawy błędnej reakcji układu odpornościowego, która prowadzi do rozwoju choroby. W związku z powyższym, priorytetem dla naukowców oraz lekarzy należących do platformy GPPAD jest jak najwcześniejsze zapobieganie rozwojowi nieprawidłowej reakcji autoimmunizacyjnej. W tym celu konieczna jest ocena ryzyka genetycznego cukrzycy typu 1 poprzez analizę występowania określonych genów związanych z rozwojem choroby. W Polsce wszyscy rodzice noworodków mogą poddać swoje dzieci bezpłatnemu screeningowi genetycznemu w ramach programu "Wczesne wykrywanie i zapobieganie zwiększonemu ryzyku zachorowania na cukrzycę typu 1" realizowanego przez Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Podobne akcje na rzecz wczesnego wykrywania zostały podjęte również w wielu innych krajach europejskich w ramach inicjatywy GPPAD.

Dlaczego warto wziąć udział we wczesnym badaniu w kierunku predyspozycji do zachorowania na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest relatywnie częstą chorobą metaboliczną wśród dzieci i młodych dorosłych. Choroba spowodowana jest brakiem insuliny. Zadaniem insuliny jest transport glukozy z krwi do komórek, z których zbudowane jest nasze ciało. Dzieci chore na cukrzycę typu 1 muszą być leczone insuliną przez całe życie. Choroba często jest rozpoznawana późno, gdy obecne są już objawy wskazujące na powikłania zagrażające życiu i zdrowiu dziecka. Jednakże, jeśli ryzyko genetyczne do zachorowania na cukrzycę typu 1 zostanie wykryte u dzieckaodpowiednio wcześnie , można zapobiegać powikłaniom, a być może również zachorowaniu na cukrzycę. Cukrzyca typu 1 występuje głównie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem genetycznym. Większość dzieci z predyspozycją genetyczną i cierpiących na cukrzycę nie ma krewnych z cukrzycą typu 1, co oznacza, że cukrzyca typu 1 może dotknąć każdego. Nasze Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pomoże ocenić, czy Państwa dziecko ma podwyższone ryzyko genetyczne cukrzycy typu 1. Występuje ono w 1% populacji, co oznacza, że 10 z 1000 wszystkich dzieci ma predyspozycję genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 1.

 

Sześć powodów dlaczego powinieneś wziąć udział w badaniu przesiewowym noworodków w kierunku cukrzycy typu 1 oraz w badaniu  SINT1A (Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1):
  • Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pozwala na zbadanie Twojego dziecka w kierunku podwyższonego ryzyka cukrzycy typu 1, najczęściej występującej choroby metabolicznej wśród dzieci i młodych dorosłych.
  • Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1 pozwala na wykrycie 1 ze 100 dzieci z podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 1.
  • Badanie SINT1A pozwala na uczestnictwo w programie mającym na celu prewencję choroby.
  • Badanie SINT1A pozwala na wczesne wykrycie cukrzycy (2-5 r.ż.) wśród pacjentów z podwyższonym ryzykiem.
  • Badanie SINT1A zapewnia rodzinom pacjentów stały kontakt z wykwalifikowanym lekarzem.
  • Badanie SINT1A pomaga pacjentom zmniejszyć strach i poczucie niepewności związane z cukrzycą typu 1.

 

Dzie mogę wykonać badanie przesiewowe mojego dziecka?

Wszyscy rodzice pochodzący z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Szwecji mogą wykonać badanie przesiewowe swojego dziecka w kierunku ryzyka genetycznego do zachorowania na cukrzycę typu 1. W Polsce rodzice dzieci urodzonych w niektórych oddziałach położniczych województwa mazowieckiego są zapraszani do wzięcia udziału w bezpłatnym Badaniu Przesiewowym Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1. Ponadto, dzieci do 7. dnia życia, których rodzice lub rodzeństwo chorują na cukrzycę typu 1, mogą zostać przebadane niezależnie od województwa, z którego pochodzą.

 
Więcej informacji na temat uczestn

W celu uzyskania więcej informacji na temat uczestnictwa w badaniu prosimy o wybranie na naszej stronie zakładki odpowiedniego ośrodka znajdującego się najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Udział w badaniu na terenie Polski

 

Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki

Tel. 0048 22 327 71 61
Email: przesiew@przesiew.imid.med.pl

 

Secured By miniOrange