BADANIE PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W KIERUNKU CUKRZYCY TYPU 1

 
Badanie Przesiewowe Noworodków w Kierunku Cukrzycy Typu 1: Wczesne diagnostyka cukrzycy typu 1

Cele GPPAD znacząco wykraczają poza wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 1. Dotychczasowe badania wskazują na to, że u dzieci z podwyższonym ryzykiem do zachorowania na cukrzycę typu 1 już w pierwszych latach życia występują pierwsze objawy błędnej reakcji układu odpornościowego, która prowadzi do rozwoju choroby. W związku z powyższym, priorytetem dla naukowców oraz lekarzy należących do platformy GPPAD jest jak najwcześniejsze zapobieganie rozwojowi nieprawidłowej reakcji autoimmunizacyjnej. W tym celu konieczna jest ocena ryzyka genetycznego cukrzycy typu 1 poprzez analizę występowania określonych genów związanych z rozwojem choroby. W Polsce wszyscy rodzice noworodków mogą poddać swoje dzieci bezpłatnemu screeningowi genetycznemu w ramach programu "Wczesne wykrywanie i zapobieganie zwiększonemu ryzyku zachorowania na cukrzycę typu 1" realizowanego przez Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Podobne akcje na rzecz wczesnego wykrywania zostały podjęte również w wielu innych krajach europejskich w ramach inicjatywy GPPAD.

Kontakt

Instytut Matki i Dziecka
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki

Tel. 0048 22 327 71 61
Email: przesiew@przesiew.imid.med.pl

Secured By miniOrange