CZYM JEST GPPAD?

Globalna Platforma ds. Zapobiegania Cukrzycy Autoimmunologicznej ang. the Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes,  (GPPAD) została utworzona w 2015 roku. Jej celem jest zapewnienie międzynarodowej infrastruktury, która umożliwi prowadzenie badań w kierunku prewencji pierwotnej cukrzycy typu 1. Wszystkie badania będą przeprowadzane w oparciu o program identyfikacji niemowląt z podwyższonym ryzykiem genetycznej predyspozycji do zachorowania na cukrzycę typu 1. Celem projektów jest zmniejszenie reakcji układu odpornościowego (immunologicznego) przeciwko komórkom beta trzustki, która poprzedza wystąpienie pełnoobjawowej cukrzycy u dzieci.

 

 

Wizja GPPAD

Długoterminowym celem platformy GPPAD jest powstrzymanie wzrostu zapadalności na cukrzycę typu 1 u dzieci. Skupienie wokół platformy międzynarodowej działalności naukowców umożliwi koordynację kontrolowanych badań dotyczących prewencji cukrzycy. Wizja GPPAD przewiduje uczestnictwa i zaangażowania klinicystów, naukowców, rządu oraz ogółu społeczeństwa. W celu prewencji cukrzycy konieczny  jest globalny wysiłek. Sukces platformy GPPAD zależy od jej zdolnośći do integracji wszystkich stron i informowania ich o potrzebach i środkach, które pozwolą zapobiec cukrzycy. Pamiętajmy, że w chwili obecnej zachorowanie na cukrzycę oznacza chorobę na całe życie. W krajach zachodnich na cukrzycę typu 1 choruje 4 z 1000 dzieci.

Background

Wszelkie działania powinny koncentrować się na zapobieganiu występowania reakcji autoimmunizacyjnej organizmu, która poprzedza rozwój choroby wyniszczającej komórki produkujące insulinę. Aby zapobiec rozwojowi autoimmunizacji występującej najczęściej między 9. a 24. miesiącem życia, należy rozpocząć leczenie w wieku niemowlęcym. Zadaniem GPPAD jest ułatwienie procesu wczesnego włączania dzieci do leczenia poprzez stworzenie programów badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie zwiększonego ryzyka genetycznego cukrzycy typu 1 u noworodków, takich jak np. badanie Ingr1d w regionie Oxford.
To proste badanie genetyczne pomaga zidentyfikować noworodki obciążone 25-krotnie podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 1 w porównaniu do populacji ogólnej. Rodzice noworodków wysokiego ryzyka są zapraszani do wzięcia udziału w badaniu klinicznym, które analizuje skuteczność doustnej insuliny w celu zapobiegania reakcji autoimmunizacyjnej prowadzącej do zachorowania na cukrzycę typu 1.

Ośrodki badawcze

Instytucje i kliniki badawcze GPPAD w Europie

Secured By miniOrange