FÖR EN VÄRLD UTAN 1

En värld utan typ 1-diabetes: vision eller snart verklighet?

Autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) hos barn upptäcks ofta inte förrän barnet uppvisar allvarliga symptom. På grund av internationella forskningsinsatser är det idag dock möjligt att upptäcka autoimmun diabetes i ett tidigt skede.

 

TrialNet: Tidig upptäckt av autoimmun diabetes

I TrialNet (pågår i Sverige sedan 2010) kan personer med nära släktingar med autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) testa sig för autoantikroppar som är ett tidigt tecken på insjuknande. Personer i ett tidigt stadium av autoimmun diabetes kan medverka i preventionsstudier för att förhindra eller fördröja ett insjuknande.

 

ASTR1D: Tidig upptäckt av risk för autoimmun diabetes och celiaki

I GPPAD är ambitionen att påbörja behandling innan de första tecknen på autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) uppkommer. Hos barn med en förhöjd genetisk risk att drabbas utvecklas ett tidigt stadium av autoimmun diabetes ofta redan under de första levnadsåren. Ett insjuknade i autoimmun diabetes är en följd av en felaktig immunreaktion mot kroppens egna insulinproducerande celler. I GPPAD sker forskning för att förhindra att en sådan felaktig immunreaktion uppstår. Sådan preventiv behandling måste sättas in tidigt i livet. Därför behöver vi från tidig ålder hitta de barn som bär på gener som innebär förhöjd risk att drabbas av autoimmun diabetes. I screeningstudien ASTR1D kan nyfödda barn testas för riskgener som är förknippade med en förhöjd risk att tidigt i livet utveckla autoimmunitet och senare autoimmun diabetes. I ASTR1D testas barnen även för gener som är förknippade med en förhöjd risk att drabbas av celiaki (glutenintolerans). I Sverige sker screening av nyfödda i Skåne sedan 2018. Runt om i Europa sker liknande screeningstudier för att identifiera barn med förhöjd risk för autoimmun diabetes. Screeningen går under olika namn i olika länder såsom Freder1k i Tyskland och Belgien samt Ingrid i England. Samtliga studier ingår dock som en del i GPPADs globala vision att förhindra autoimmun diabetes.

 

POInT: Agera preventivt

Om det finns en förhöjd genetisk risk för autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) kan ditt barn medverka som forskningsperson i POInT (Primär oral insulinterapi). I POInT undersöks oralt (via munnen) insulin som en möjlig behandling för att förhindra utvecklingen av autoimmun diabetes. I studien intar barnet dagligen insulinpulver eller placebo fram till det fyller 3 år. Oralt insulin har använts som läkemedel i tidigare studier som rapporterat lovande resultat. Läkemedlet har en hög säkerhet och inga bieffekter har rapporterats. Dock behövs mer forskning om läkemedlets förmåga att förhindra autoimmun diabetes.

Om behandling med oralt insulinpulver skulle visa sig effektivt för att förhindra autoimmun diabetes kommer en milstolpe i forskningen och behandlingen av autoimmun diabetes att ha nåtts. Autoimmun diabetes skulle då gå från att vara ett oundvikligt öde till att kunna behandlas preventivt.

På lång sikt är vårt mål att skapa en värld utan autoimmun diabetes.

Om du vill lära dig mer om autoimmun diabetes, risk eller preventiv behandling, gå till FAQs.

 

 

Här hittar du mer information: